Reanimatie-cursus

Op 16 mei j.l. volgden onze medewerkers een herhalingscursus reanimatie en AED-gebruik. Hopelijk hoeven we de opgedane kennis en vaardigheden nooit in praktijk te brengen!

Informatie