Vergoedingen

Vergoeding voor fysiotherapie en manuele therapie is afhankelijk van het door u afgesloten aanvullende pakket. Daarnaast is het van belang om te weten of wij als praktijk een contract hebben met uw zorgverzekeraar.

Contracten met zorgverzekeraars in 2024

In 2024 hebben wij met iedere zorgverzekering een contract.

De staat dan op naam van Mea Fysio.

Wat betekent dit voor u in 2024?

Iedereen kan bij ons komen voor een behandeling!

Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar we een contract mee hebben, kunnen we de kosten rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. Mits u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de verzekering en daarmee voor (de hoogte van) de vergoeding.

Chronische aandoeningen

Er zijn een aantal chronische aandoeningen waarbij fysiotherapie (na 20 behandelingen) vergoed wordt uit de basisverzekering. Voor de eerste 20 behandelingen kunt u gebruik maken van uw aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft zijn de kosten voor uzelf.

Oefentherapie bij knie- of heupartrose, COPD of claudicatio intermittens (etalagebenen) wordt vanaf de eerste behandeling (beperkt) vergoed. Hiervoor geldt wel het verplichte eigen risico. Ook heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Heeft u vragen over vergoedingen bij chronische aandoeningen die staan op de ‘lijst Borst’? Neem gerust contact met ons op. Meer weten? U kunt ons altijd bellen voor informatie. Ook kunt u kijken op www.defysiotherapeut.com en klikken op ‘bent u goed verzekerd’ of bekijk uw polisvoorwaarden. Of kijk op https://zorgvergoeding.com/page/book/10/info-voor-consumenten

Fysiotherapie aan huis

Indien u (tijdelijk) niet in staat bent om naar onze praktijk toe te komen kan er een huisbezoek ingepland worden. We kunnen op huisbezoek komen indien u in de Oosterparkwijk woont of in 1 van de omliggende wijken (Binnenstad-Oost, Korrewegwijk, Oosterhogebrug). Voor fysiotherapie aan huis is wel een verwijzing van uw huisarts of specialist vereist.

bron infographic :  Zorgwijzer – https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er